آزمون تی تک نمونه‌ای و انجام آن از طریق نرم افزار Spss

برای انجام آزمون های آماری به کارگیری نرم افزارهای آماری بسیار سودمند و کارگشا هستند. یادگیری نحوه به کارگیری آزمون‌های آماری به صورت دستی و نرم‌افزاری, باعث فهم عمیق‌تر این گونه مفاهیم خواهد شد.
سرفصل‌ها:
آزمون تی تک نمونه‌ای و انجام آن از طریق نرم افزار Spss

در حال نمایش یک نتیجه