مجله خوب برای مقاله

چگونه یک ژورنال مناسب برای مقاله خود پیدا کنیم؟

✅ پاسخ:

شما با استفاده از عنوان و چکیده مقاله خود می‌توانید در سایت های زیر ژورنال مناسب رو پیدا کنید:

🌍http://journalfinder.elsevier.com

🌍https://www.journalguide.com

در لینک زیر هم ۱۰۰ موتور جستجوی آکادمیک برای جستجو در زمینه ها و موضوعات مختلف معرفی شده است:

🌍http://www.teachthought.com/learning/100-search-engines-for-academic-research/

 


#ژورنال #مقاله_علمی #مقاله #آکادمیک #پایان_نامه #پایان_نامه_ارشد #چکیده

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.